is-sim-ürün-sayfası

Strateji ve İş Simülasyonları Nedir?

İş simülasyonları gerçek hayatın benzerini kurgulayarak teorik içeriğin öğrenilmesini kolaylaştıran ve deneyimleme yoluyla öğrenmeyi destekleyen bir araçtır.

Programın öğrenme hedefleri ile bağlantılı olarak, gerçek hayattaki role uyarlama üzerine odaklı bir modellemedir.

Hedef

Katılımcılar takımlar halinde, simüle edilen pazarda lider olabilmek için kritik kararlar alarak sanal şirketlerini yönetirler.

Farklı Fonksiyonel Kararlar

Aynı şirketleri temsil eden takımlar, kendi stratejilerini uygulamak için şirket organizasyonundaki farklı fonksiyonlar ile ilgili kararlar alırlar. Farklı seviyeler, iş ölçümleri ve opersyonel sonuçlar arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin katılımcılar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için, simülasyonlar birkaç yıllık zaman diliminden meydana gelmektedir.

Karar Süreci

Takımların aldığı kararlar, sanal ortamda bir mali yıla denk düşen her bir turun sonunda, o turun sonuçları ile birlikte simülatör tarafından değerlendirilir. Bu aşamada; oynanacak olan bir sonraki turun yeni pazar senaryosu da katılımcılara açıklanır. Simüle edilen rekabetçi pazarda oluşan iş sonuçlarının ölçümlerinin yarattığı etkileri anlamak, kazanmaya yönelik stratejileri geliştirebilmeyi sağlar. Diğer taraftan, kayba yol açan stratejilerin analiz edilmesi de alınan yanlış kararların algılanabilmesine imkan sağlar. Öğrenme, uygulama yaparak sağlanır.

İçerik Aktarma

Yazım tabanlı simülasyonlar eğitim içeriğini etkin kılar. Her turun sonunda eğitmen simülasyonda elde edilen deneyim ile şirketteki gerçek iş hayatı arasında kavramsal bir köprü inşa etmekten sorumludur. Diğer bir deyişle, simülasyonun temaları ile katılımcıların görev başındaki uygulamaları arasında bir bağ kurulur.

 • Ticari kararların kurum sonuçlarına etkileri hakkında farkındalık yaratmak.
 • Katılımcıları ortak bir ticari, finansal ve stratejik bakış açısında buluşturmak.
 • Proje yönetimi ve karar alma noktasında birimler arası uyum ve ahengi ileri seviyeye yükseltmek.
 • Farklı iş birimlerince alınan kararların, kurumun genel işleyişi üzerindeki etkisini vurgulamak, finansal okuryazarlık seviyesini arttırmak ve ticari faaliyetlerin bütününü gösterebilmek.
 • Sonuç olarak; gerçekleştirilecek program ile çevik bir ekip olma yolunda ticari bakış açısı ve stratejik karar alma konuları üzerine odaklanmak.

ÜRETİM PLANLAMA

Pazardaki talep ve rakiplerin Pazar payları üzerine strateji geliştirerek, üretim seviyeleri, farklı pazar bölgelerinde faaliyet ve bunun lojistik etkileri üzerinde durulur.

TİCARİ ALANLAR

Müşterilerin farklı alternatifleri değerlendirdiği rekabetçi pazarda, farklı koşullardaki bölgeler için satış ve pazarlama stratejileri belirlenir. Fiyatlandırma ve reklam-tanıtım gibi alanlarda kararlar alınır.

AR-GE ve İNSAN KAYNAKLARI

Ürün özellikleri geliştirme ve yeniliklere yatırım yapma kararlarının alındığı alandır. Şirketin kendi AR-GE’sine yatırım yapmak veya dış kaynak kullanımı gibi farklı alternatifler üzerindeki maliyetler de hesaba katılarak değerlendirme yapılır. Ayrıca bu bölüm ile bağlı olarak, İnsan Kaynakları işgücü planlaması ve gelişimi ile ilgili karar alanları bulunmaktadır.

FİNANSAL YÖNETİM

Özkaynak, nakit akışı, borçlanma, hisse arzı veya geri alımı, temettü politikası belirleme, sermaye yapısının yönetimi, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, faiz oranları ve vergilendirme gibi finansal etkenler üzerinde çalışılır.

Ticari Bakış Açısı: İşin prensiplerini finansal açıdan anlama. Bu bakış açısını kurum performans ve karlılığı geliştirme yönünde kullanma.

Global Bakış Açısı: Uluslar arası düşünme yeteneğine sahip olma, kurumun rekabet gücünü etkileyebilecek trenleri fark edebilme ve uluslararası pazardaki yerine öncelik verecek biçimde yönetme.

Analitik Düşünme: Her türlü durum karşısında sistematik düşünme. Sayısal ve sözel tüm verileri değerlendirerek doğru sonuçlara ulaşma.

Stratejik Karar Alma: İşletmenin bütününü etkileyen orta ve uzun dönemde (3-5 yıl) performansını belirleyen ve üst yönetimin insiyatifi ile uyumlu olan kararlar alma.

Şirket Bilgisi: Şirketin ürün, hizmet, iletişim ağı avantajları hakkında yeni bilgileri takip etme. Organizasyonu, stratejiyi, politikayı ve işi anlama.

İş Uzmanlığı: İşi yüksek bir başarı seviyesinde yapmak için gereken bilgi birikimi ve becerileri sergileme. Uzmanlık alanının gerektirdiği, günümüz gelişmelerini ve trendlerini takip ederek, gerektiğinde kime danışacağını bilme.

Pazar Odaklılık: Müşteri ihtiyaçlarını ve güncel pazar trendleri konularını takip etme. Şirketin pazar faaliyetinde gelirinin nasıl yükselteceği ve karlılığını nasıl geliştireceğini tanımlama.

İnsiyatif Almak

 • Kalıpların dışında düşünmek: Yenilikçi fikirler üreterek değişime öncülük etmek.
 • Harekete geçmek: Fikirden uygulamaya geçmek.
 • İyileştirme yapmak: Gelişmeleri izlemek, sonuçları analiz etmek ve gelecekteki değişimler için planlama yapmak.
 • Azim ve istikrar: Zorluklara karşı mücadele etmek.

 

Zorluklarla Mücadele Etmek

 • Temel adımlar: Her bir durum için benzersiz değerlendirmeler yapmak, faaliyete geçmeden önce girdileri toplamak, plan geliştirmek, itirazlarla başa çıkmak,davranışların arkasındaki nedenleri belirlemek.

Takım Çalışması :

 • Paydaşlarla birlikte ortak bir bakış açısı oluşturarak hareket etme.
 • Farklı disiplinler arası entegrasyon, iletişim ve işbirliğinin önemi ile birlikte analitik yeteneklerin ortaya çıkması.
 • Bireylerin kendi sorumlulukları doğrultusunda; takım içerisinde gösterilen faaliyet ile kişisel ve takım yeteneklerinin ortaya çıkması için anlayış ve farkındalık yaratmak
 • Planlama ve kontrol yönetimine önem vermek

STRATEJİ VE İŞ Simülasyonları Portföyümüz

 • Global Change Uluslararası Strateji ve İş Simülasyonu
 • On Servise Küçük Ölçekli Hizmet Şirketi Yönetimi Simülasyonu
 • SimFirm Genel İş Yönetimi Simülasyonu
 • Simbrand Pazarlama Yönetimi Simülasyonu
 • Retail Perakende Mağaza Yönetimi Simülasyonu
 • Bank Banka & Finansal Hizmetler Yönetimi Simülasyonu
 • Connect Telefon Operatörü Yönetimi Simülasyonu
 • SimPower Elektrik Şirketi Yönetimi Simülasyonu
 • Hospitalty Hotel ve Restoran Yönetimi Simülasyonu
 • Project Proje Yönetimi Simülasyonu

nasıl yardımcı olabiliriz?

Size özel çözümlerimizi öğrenmek için hemen iletişime geçin!

Yoğun geçen iş tempomuzda kendi farkındalığımızı hissetmemizi sağlayarak içimizdeki potansiyeli ve geliştirmemiz gereken yönleri öne çıkardı. Ayrıca eğitim öncesinde kişisel satıcılık profilimizin(12 satıcı profil testi) objektif olarak değerlendirilmesi diğer aldığımız satış eğitimlerinden çok daha iyi değerlendirme yapmamızı sağladı.Teşekkür ederim.

Uğur Çeri
, Anadolubank