life-kinetik-banner-2

Lıfe Kınetık Nedir? Nasıl Çalışır?Performans İçin Lıfe Kınetık Uygulamalar

Life Kinetik Almanya’da geliştirilmiş  ve dünyanın bir çok ülkesinde uygulanan Nöronsal öğrenme sürecini canlandırarak, yeni beyin ağlarını yapılandırıp sinirsel semptomları azaltırken, konsantrasyonu ve görsel sistemin performansını iyileştiren bir eğitim programıdır.

Life Kinetik uygulamaların beyni bütüncül olarak çalıştıran katılımcılara dikkat, hafıza, hızlı algılama ve motivasyon gibi iş verimliliklerini etkileyen faktörlerde olumlu katkılar yapan ve iş verimliliğini arttırıp, çeşitli hatalardan kaynaklanan iş kayıplarını da önlemeye yardımcı olan bir programdır.

Araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki 3 durumda beyin ve öğrenme üzerinde olumlu etkileri olmaktadır.

1-Life Kinetik kapsamında yapılan koordine ve karmaşık etkinliklerle sinir kas koordinasyonu oluşturup,  beyin kapasitesini geliştirmekte ve ve etkili öğrenmeye katkı sağlamaktadır.

2-Life kinetik kapsamında yapılan çapraz ve zor etkinlikler. Bu zor durumun üstesinden gelmeye çalışan beyin kapasitesi artmaktadır. Life Kinetik’in hem kas hem de sinirleri zorlayarak etkili bir öğrenme deneyimi sağlamaktadır.

3-Öğrenme konusundaki üçüncü etkili durum ise hazdır. İnsan beyni haz aldığı deneyimlerle daha etkili ve verimli öğrenmektedir. Çünkü eğlenceli öğrenme ortamları hem motivasyonu hem de dikkati arttırarak etkili öğrenmeyi sağlamaktadır.

 • Life Kinetik uygulamalarındaki çapraz etkinlikler beynin hem sağ hem de sol lobunu aynı anda çalıştığı için bütüncül bir etki yaratmakta ve kalıcı öğrenmeye katkı sağlamaktadır.
 • Life Kinetik uygulamalarında hem bilişsel hem de fiziksel etkinliklerin bu anlamda da hem öğrenmeyi kolaylaştırması hem de öğrenilenlerin uzun süre hafızada tutulmasını sağlayabilir.

 

 • Geleneksel öğrenme ve iş ortamları insan beyninin mantık, matematik ve dil alanını kontrol eden sol lobu üzerinde etkilidir. Çalışanlar işlerinin gereği olan zihinsel yeterliliğe sahip oldukların yani beyinlerinin sol loblarını geliştirdiklerinde işlerini daha iyi yapacaklarını düşünürler.

Oysa kişinin işini verimli bir şekilde yürütmesini etkileyen faktörlerin çoğu, beynin sol lobunun kontrolü olan alandan değil, daha çok beynin sağ lobundaki etik, estetik ve duygu alanından kaynaklanmaktadır.

 • Life Kinetik uygulamalarının aynı anda zihinsel ve fiziksel dikkat yoğun hareketler içerdiği için hafıza gelişimi açısından da

oldukça etkili olabileceği düşünülebilir.

Yapılan Egzersizler sayesinde yapısal, biyokimyasal ve zihinsel anlamda gelişim sağlayarak spor hayatında , günlük yaşamda ve iş hayatında en iyi koşulları oluşturmaktadır.

Genel olarak sağladığı faydalar;

 • Bedensel rahatlamaya bağlı olarak duygusal stresi azaltır.
 • Konsantrasyon ve Algı Gücünü yükseltir. Psikolojik ve fizyolojik yetenekleri geliştirir.
 • Hata yapma olasılığını azaltır.
 • Özgüven yükselir ve tek başına çalışabilme yeteneği artar.
 • Değişimi hızlı algılama ve hedefi daha etkin gerçekleştirme
 • Önemli görüşmelerde odakta kalma ve hızlı not alma

Zihin ve beden kapasitesinin kalıcı bir şekilde arttırabilmek için Life kinetik antremanları düzenli olarak yapılmalıdır.3-4 Antreman sonra gelişmeleri görmeye başlanır.

 • Almanya ve Avusturya başta olmak üzere Life Kinetik
  programları uygulanan birçok ülkede global birçok şirket ve
  kurum Life Kinetik programlarını yıllardır uygulamakta olup ® şirket başarılarına önemli katkısı olduğu görülmüştür. BASF,
  IBM, Nestle, Hukla gibi şirketler bunlar arasında sayılabilir.
 • Life Kinetik çalışmaları yoğun ve stresli çalışma maratonunda
  çeşitli şekillerde kullanılır.
 • Çalışanların Zihin beden uyumlanmasını üst seviyede
  gerçekleştirir.
 • Başarımızı ve performansımızı artırmamıza yardımcı olur.
 • Bölümler arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek, takım
  oluşturmakta faydaları vardır.
 • Toplantılarda farklı bakış açıları getirerek verimliliği arttırır.

nasıl yardımcı olabiliriz?

Size özel çözümlerimizi öğrenmek için hemen iletişime geçin!

Yoğun geçen iş tempomuzda kendi farkındalığımızı hissetmemizi sağlayarak içimizdeki potansiyeli ve geliştirmemiz gereken yönleri öne çıkardı. Ayrıca eğitim öncesinde kişisel satıcılık profilimizin(12 satıcı profil testi) objektif olarak değerlendirilmesi diğer aldığımız satış eğitimlerinden çok daha iyi değerlendirme yapmamızı sağladı.Teşekkür ederim.

Uğur Çeri
, Anadolubank