takim-oyunlari

Takım Oyunları/Indoor-Outdoor

İndoor ve Outdoor akiviteleri yetişkinler için gerek Kapalı (indoor)gerekse Açık(outdoor) mekanlarda geliştirilen ve katılımcıların deneyimleyerek öğrendikleri Motivasyonu yüksek öğrenme platformlarıdır.

Çoğu zaman bir konuyu anlatmak yerine göstermek ve uygulamalarını sağlamak katılımcıların bir çok yetkinliğini kısa sürede geliştirmesine katkı sağlamaktadır.

Kurumların ihtiyaçlarına uygun olarak her amaca uygun oyun tasarlanarak ihtiyacın tam karşılanması amaçlanmaktadır. Indoor/Outdoor takım aktiviteleriyle, kurum değerlerinin çalışanlar tarafından içselleştirilmesinde ve yeni işe alınan ekiplerin oryantasyonunda etkin bir yöntem olarak sunulmaktadır.

Eğlenerek uygulama sonrasında değerlendirme yapmaları ve çıkarılan mesajları sunmaları sonrasında herkes birbirinin deneyimlerinden faydalanma fırsatı elde ederler. Elde edilen farkındalıklar sonrası deneyimi davranışa dönüştürme ve işe kanalize etme motivasyonu kazanılmaktadır.

Ekip arkadaşları ile birlikte başarma duygusu yanında Planlama, analitik düşünme, organize olma, değişim yönetimi, problem çözme, etkili geri bildirim alma/verme, markasına kurumuna aidiyet kazanma gibi bir çok yetkinlik kazanmaktadır.

nasıl yardımcı olabiliriz?

Size özel çözümlerimizi öğrenmek için hemen iletişime geçin!

Yoğun geçen iş tempomuzda kendi farkındalığımızı hissetmemizi sağlayarak içimizdeki potansiyeli ve geliştirmemiz gereken yönleri öne çıkardı. Ayrıca eğitim öncesinde kişisel satıcılık profilimizin(12 satıcı profil testi) objektif olarak değerlendirilmesi diğer aldığımız satış eğitimlerinden çok daha iyi değerlendirme yapmamızı sağladı.Teşekkür ederim.

Uğur Çeri
, Anadolubank