Kişisel Gelişim

Psiko DIAGNOS Envanterleri

Duygusal gerilimi yaratan bireysel özellikleri tanımlama. BEN KAVRAMI, bizi organize eden bir mihenk taşıdır. Herkese özgü bir BEN KALIBI oluşmuştur. Bizi diğerlerinden ayıran farklılıkları içerdiği gibi kendimizde başkalarıyla ortak bulduğumuz özellikleri de belirler. 

read more
Çatışmalarda Etkin Çözüm Üretme Yolları

Eğitimde öncelikli olarak, bireylerin uzlaşabilme ve iki tarafa uygun çözüm odaklı düşünme ve davranma becerilerinin geliştirmeleri ve iş yerlerini çatışma, bunalım ve tükenme alanları olmaktan çıkarmalarını sağlayacak yöntemler gösterilmektedir.   

read more
Zor İnsanlarla Başetme Yolları

Uzmanların açıkladığı gibi iletişimde sıkıntı yaşadığımız herkesi ZOR İNSAN tanımına mı sokmalıyız? Bizim ZOR  insan dediğimiz kişilerin başkaları tarafından aynı değerlendirilmediği ni görmek kararlarımızı nasıl etkilemeli?

read more
Kurum İçi İletişim Sorunları ve Çözüm Yollarının Bulunması

Kurumlarda ve hayatta kavramlar değişiyor. Karşıtlığın ilk bölümü kurumlarda çalışanlar arası rekabete, karşısındakinin kaybeden olmasına, kendinin tek kazanan olmasına ve bağımsız çalışanlar olmasına göre koşullanmıştır.

read more
Stres Altında Doğru Karar Alabilme Becerisi

Günümüzde yaşanan bir çok bilinmezin gizli düşmanı olan çağın problemi Stres. İnsanların genellikle hayalleri stressiz bir dünyada yaşamak oysa asıl olan stresi ortadan kaldırmak değil stresi yönetmeyi öğrenmektir.

read more
Öfke Kontrolü

Aslında öfke normal ve sağlıklı bir duygudur. Ama kontrolden çıkıp da yıkıcı hale dönüştüğünde, okul ya da iş hayatınızda, kişisel ilişkilerinizde sorunlara yol açar.

read more
Bireysel Verimlilik Önceliklendirme

“Önceliklendirmenin  büyüsü” birden fazla sorunla aynı zaman aralıklarında karşılaşınca ve baskı altında kalınca acil ve önemli ayrımını yapabilmek, acil ve önemli kılığındaki sorunların iş üzerindeki etkilerini irdelemek.

read more
Eğitimcinin Eğitimi

Eğitimin, öğretimden farkının anlaşılması ve yetişkin dinleyicilere anlatılan konunun anlatmakla sınırlı kalmayıp onları uygulamaya yönlendirmesi bu  eğitimde  önceliklendirilmiş bir konudur.

read more
NLP ile Kişisel Farkındalık

Davranış kalıplarının gücüyle vizyoner bakış açısına sahip lider bir yönetici olursunuz. Motivasyonu yüksek etkin ekipler oluştururken, kriz durumlarında stratejik ve zor kararları kolay verirsiniz.

read more
Duygusal Dayanıklılık

Artık oyunun kuralları değişiyor; Çok yakın bir gelecekte şirketler, duygusal zekası yüksek liderler tarafından yönetilen, duygusal zekası yüksek çalışanlara sahip, duyusal farkındalığı yüksek organizasyonlar olacaktır. ”

read more

nasıl yardımcı olabiliriz?

Size özel çözümlerimizi öğrenmek için hemen iletişime geçin!

Eğitimin içeriği yapılan işe entegreliydi.Soru karşılama ve ele alıp verilen cevaplar iyi olup,interaktif olarak geçti.Yapılan, uygulanan, alınan kararların doğruluğu ve yanlışlığı kısmında daha çok nitelik kazandı. Jan Cırıl’a çok teşekkür ederim.

Nuray Kalp Korkunç
, Doğa Koleji