yonetici-kocluğu-sayfasi

Üst/Orta Yönetici Koçluğu

Üst/Orta Yönetici Koçluğu

İş hayatında, teknik olarak başarılı olmuş çalışanları kurumda tutabilmek için verilen terfiler sonucunda, aslında işi bilen ama etkin insan yönetmek konusunda birikimi ve becerileri gelişmemiş yöneticiler yaratıyoruz. Bunun sonucu bir süre sonra mutsuz olan çalışanlarla karşılaşıyoruz ve bu noktada kısır döngü başlıyor. Durumun bilincine varan yönetici nereden ve nasıl başlayacağı konusunda bilinçli olmadığı için tıkanıyor. Bu durumlarda, her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği koçluk hizmeti hem yöneticinin işini kolaylaştırıyor, hem de kurumun performansını arttırıyor. Yönetici hem kendisinin hem de ekibinin performansını arttırmak için gerekli olan becerileri ediniyor, gelişiyor ve kendinin daha iyi tanıyor. Koçun dışarıdan sağladığı yeni bakış açısı ve nesnel görüşlerinden istifade ediyor.

Yönetici Koçluğu Ne Sağlar?

 • Profesyonel ve kişisel hedeflerini entegre ederler.
 • Koçun tuttuğu ayna sayesinde özeleştiri yapabilirler.
 • Kişisel ve subjektif sınırlamalarının bilicine varıp, bunlardan kurtulmanın yollarını öğrenirler.
 • Yaratıcılıkları artar.
 • Takım arkadaşlarının kurumunun hedef ve stratejileriyle bütünleşmesini sağlarlar.
 • Karar verme ve uygulama becerileri gelişir.
 • İletişim becerileri gelişir ve etkili geribildirim becerisi edinirler.
 • Esnek bir yönetim tarzı kazanırlar. Ast-üst iletişimi gelişir.
 • Yönetici olarak ekip yönetirken Duygusal Zeka farkındalığı artar.
 • Önceliklerini belirlerler ve zamanlarını daha etkin yönetebilirler.
 • Çalışanlar kendi gelişimlerinde sorumluluk alır.
 • Ekibin istekli bir şekilde hedef ve stratejiye odaklanmalarını sağlar.
 • Değişime uyum sağlamakta esneklik ve hız kazandırır.
 • Motivasyonları ve karar verme süreçlerine katılımları artar.
 • Çalışanlar İnsiyatif almaktan çekinmezler.
 • Özdisiplinleri gelişir.
 • Hatalarından öğrenme fırsatı elde ederler.