Yöneticilik ve Liderlik

Dehaların Liderlik Sırları

Da’vinci gibi düşünmek,steve jobs gibi merak güdüsünü beslemek, eınsteın gibi farklı bakış açılarına sahip olmak için

read more
2i Durumsal Liderlik

Kurumların satış kanallarında görev yapan yöneticilerin iş ve insan yönetimi yetkinliklerini geliştirmek, şirketlere finansal sermayeleri yanında insan kaynakları sermayesi ile daha fazla rekabet gücü kazandırmaktadır. İz bırakan yönetici olmak artık mümkün.

read more
Koçvari Yöneti(m)cilik Becerileri

Yöneticilerin veya ekip liderlerinin ekipleri ile daha etkin iletişim içerisine girmeleri  ve yöneticilik becerileri sergileyerek yaşanan sıkıntıları aşma yöntemleri  incelenmektedir.

read more
Az Daha Çoktur

Leonardo Da Vinci “İlerlemenin nihai biçimi basitliktir .”derken  Yüz yıllar önce tam olarak neyi kastetmiştir. Bu kadar farklı konuda en ince detayı bile değerlendiren bir deha basitlik ilkesine neden ihtiyaç duyar.

read more
Değişim Yönetimi

Artık herkes köyün o bildik eski köy olmadığını anlamak zorunda.  Değişimin doğru algılanması, değişime direnci kırma ayrıca; fırsat ve zorlukları tanıyarak gelişim sürecini başlatmak için hazırlan mıştır.

read more
Müşteri Deneyimi Yönetme

Müşteri ile ilk karşılaşmadan uğurlama ve satış sonrası hizmet kapsamında iletişimde olduğumuz tüm süre deneyim yaşamakta ve  bizim hakkımızda farklı  farklı düşüncelere sahip olmaktadır.

read more
Yöneticinin Sırt Çantası

Dünya sürekli ve hızlı bir değişim içinde bu değişim sürecinde yöneticilerin geçmişte onsuz olmaz dedikleri bir çok kavramın, ve anlayışın değiştiğini fark etmeleri sonrasında terk etmeleri kendilerini güncellemeleri zorunluluk olarak karşılarına çıkmaktadır.

read more
Birlikte Çalışma Kültürü Yaratmak

Bu eğitimde Birlikte Çalışma Kültürü yaratmanın alt başlıklarını oluşturmak ve sevgi dilinin hakim olması için farkındalık yaratmak ve verimli çalışmanın kurallarını belirlemek katılımcılara benimsetmek hedeflenmektedir.

read more
VUCA Koşullarında Liderlik

Günümüz iş dünyası kısaca V.U.C.A olarak adlandırılan ( Volatile, Uncertain, Complex, Ambigous ) koşulları yaşamaktadır. Yaşanan hızlı değişimler (Global krizler, siyasi oluşumlar vb..) mevcut durum analizini ve ilerlenecek yönü kestirebilmeyi, stratejik kararlar alabilmeyi zorlaştırmış buna karşın hata yapmayı da kolaylaştırmıştır.

read more

nasıl yardımcı olabiliriz?

Size özel çözümlerimizi öğrenmek için hemen iletişime geçin!

Eğitimin içeriği yapılan işe entegreliydi.Soru karşılama ve ele alıp verilen cevaplar iyi olup,interaktif olarak geçti.Yapılan, uygulanan, alınan kararların doğruluğu ve yanlışlığı kısmında daha çok nitelik kazandı. Jan Cırıl’a çok teşekkür ederim.

Nuray Kalp Korkunç
, Doğa Koleji